PROCES PRODUKCYJNY

Natura daje nam oliwki. Nasze doświadczenie – jakościową oliwę.

SELEKCJA OLIW

Zróżnicowanie oliwek ze względu na odmianę, miejsce uprawy czy też stopień dojrzałości i stan owoców powoduje, że powstające oliwy bardzo różnią się między sobą.

Na jakość oliwy mają też wpływ takie czynniki jak technologia urządzeń ekstrakcyjnych (tłoczni), czas i sposób składowania oliwek przed tłoczeniem oraz oliwy po wyprodukowaniu.

Każda oliwa jest inna, a codziennym zadaniem Zefferina Moniniego jest wybór tych najlepszych, które przy degustacji charakteryzuje elegancja, żywość i nieskazitelność. Tylko produkt, który uzyska pełną punktację, zakwalifikuje się do laboratorium na kolejne kontrole jakości i weryfikację autentyczności.

KONTROLE JAKOŚCI

Nasze laboratoria zajmują powierzchnię ponad 200 metrów kwadratowych i wyposażone są w najnowocześniejszą aparaturę, zdolną do wykrycia obecności zanieczyszczeń o masie rzędu jednego grama w jednym milionie litrów oliwy. Każdego roku wykonujemy około 18.000 analiz i monitorujemy produkt w całym cyklu jego życia, kontrolując blisko 80.000 parametrów.

1/4 ANALIZY CHEMICZNE

Ponad dwadzieścia różnych analiz pozwala na monitorowanie parametrów jakości oliw oraz jej czystości, czyli braku zanieczyszczenia innymi olejami. Pozostałe kontrole gwarantują brak substancji zanieczyszczających związanych z bezpieczeństwem żywnościowym, na przykład pestycydów, olejów mineralnych, zanieczyszczeń środowiskowych, rozpuszczalników.

SKARB, KTÓRY NALEŻY CHRONIĆ
PRZYWÓZ I MAGAZYNOWANIE SUROWCÓW

Rocznie przyjeżdża do zakładu 1.000 różnych partii oliwy, która dopiero po zakończeniu wszystkich kontroli zostaje przelana do zbiorników magazynowych.

Oliwy o różnych właściwościach organoleptycznych i różnego pochodzenia magazynowane są oddzielnie.

Dopiero przed samym butelkowaniem oliwy różniące się właściwościami organoleptycznymi łączy się według receptury stworzonej przez Zefferina Moniniego, aby odtworzyć za każdym razem profil smakowo-zapachowy i standard jakości określone dla każdej z oliw extra vergine.

PRZELEWANIE I ŁĄCZENIE OLIW

Ponieważ każde przelanie oliwy z jednego zbiornika do drugiego oraz mieszanie jej z inną oliwą jest rejestrowane, system informatyczny przechowuje każdy wpis i aktualizuje wszystkie wartości analityczne dotyczące oliwy znajdującej się w określonym zbiorniku.

Ponad 500 mieszanek, które tworzymy każdego roku, poddaje się kolejnej analizie przed fazą butelkowania, a wszystkie wartości badania porównywane są ze średnimi wartościami teoretycznymi dostarczonymi przez system informatyczny.

Na etapie butelkowania wykonujemy kolejnych 1.500 kontroli rocznie, aby ostatecznie upewnić się, że wszystkie fazy produkcji – od sporządzania mieszanek po filtrację – odbyły się prawidłowo.

MAGAZYN I ZBIORNIKI MAGAZYNOWE

Posiadamy około 170 zbiorników magazynowych ze stali nierdzewnej o pojemności od 3 do 210 ton, w zależności od rodzaju oliwy, do której są przeznaczone.

Każdy zbiornik wyposażony jest w system inertyzacji azotem, który zapobiega kontaktowi oliwy z tlenem, pozwalając chronić ją lepiej podczas przechowywania. Sondy poziomu mierzą z niezwykłą dokładnością ilość oliwy i wolną przestrzeń w zbiorniku; niektóre zbiorniki przeznaczone do naszych najlepszych produktów są klimatyzowane i utrzymują stałą temperaturę pomiędzy 12 a 18°C.

Komputery rozmieszczone w lokalach ze zbiornikami oraz w laboratorium analitycznym umożliwiają monitorowanie ilości oliwy w każdym zbiorniku i śledzenie minuta po minucie przelewania oliw z różnych zbiorników podczas etapu sporządzania mieszanek (blendów).

Każde przesunięcie oliwy z jednego zbiornika do drugiego jest rejestrowane, a dedykowany system informatyczny przypisuje każdemu zbiornikowi wszystkie parametry analityczne odnotowane przez laboratorium.

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

Bezpośrednio przed butelkowaniem wszystkie oliwy Monini są filtrowane i klarowane.

Procesy te w najmniejszym stopniu nie zmieniają właściwości odżywczych i jakości oliwy, wręcz przeciwnie – eliminując cząstki stałe i resztki wód wegetacyjnych, wyraźnie wydłużają czas przechowywania produktu.

FILTRACJA

Do filtracji oliw używa się filtra wyposażonego w ”płótna filtrujące” pokryte warstwą ziemi okrzemkowej, substancji naturalnej całkowicie obojętnej, używanej między innymi do filtracji win, soków owocowych i napojów. Po przepuszczeniu oliwy przez warstwę ziemi okrzemkowej otrzymujemy produkt przefiltrowany, pozbawiony resztek wody wegetacyjnej i stałych cząstek owoców, które nadawały jej mętność.

KLAROWANIE

Bezpośrednio po filtracji oliwa poddawana jest procesowi klarowania. Proces ten polega po prostu na kolejnej filtracji, a elementami filtrującymi są kartony celulozowe, zwykła bibuła kilkumilimetrowej grubości.

Po przejściu przez ten ostatni proces oliwa jest idealnie przejrzysta i pozbawiona wody, gotowa do butelkowania – może zachować o wiele dłużej swoje walory zapachowo-smakowe oraz bogatą zawartość przeciwutleniaczy.

ETAP BUTELKOWANIA

Zakład Monini w Spoleto wyposażony jest w dziesięć linii pakujących, które wypuszczają każdego dnia średnio 100.000 litrów oliwy, z maksymalną wydajnością blisko 280.000 litrów przy trzyzmianowej organizacji pracy.

1/6 KONTROLA BUTELEK

Czyste, kontrolowane, zabezpieczone: przed napełnieniem butelek oliwą, przedmuchuje się je strumieniem sprężonego powietrza, mimo że są nowe, a następnie sprawdza elektronicznie. Wszelkie ewentualne wady, jak pęcherzyki, odpryski lub pęknięcia powodują odrzucenie wadliwego egzemplarza