MONINI 2030

100 jaar geschiedenis, 10 jaar om een nieuwe toekomst op te bouwen.

HET PARCOURS NAAR DUURZAAMHEID

Vandaag de dag wordt de wereld van voeding geconfronteerd met steeds complexere en veelzijdiger uitdagingen. De duurzame ontwikkeling heeft niet alleen betrekking op de milieuproblematiek, maar heeft ook belangrijke sociaal-economische gevolgen, zowel uit oogpunt van productie als van consumptie. Onevenwichtige levensstijlen en minder garantie op voedselveiligheid ondermijnen de gezondheid en het individuele en collectieve welzijn.

De passie voor kwaliteit en aandacht voor de bescherming en zorg van het land hebben altijd onze activiteiten geleid, een familiebedrijf met een natuurlijke roeping voor duurzaamheid.

De ervaring die is opgedaan met een eeuw aan geschiedenis is nu uitgegroeid tot een belangrijk instrument om strategisch op deze uitdagingen te reageren, door het aanpakken van de gevolgen voor het milieu van de klimaatcrisis, het ondersteunen van de voortreffelijkheid van de Italiaanse productie en het beschermen van de maatschappelijke waarde van de sector.

De keuzes die ons de afgelopen jaren hebben geleid tot het van tijd tot tijd vastleggen van nieuwe wegen die een grotere weerstand tegen veranderingen in de agrarische sector zouden garanderen, door gebruik te maken van het potentieel aan technologische aanbiedingen voor de vooruitgang voor het verminderen van de impact op het milieu en een veiliger verbruik.

Het plan voor 2030 is een onderdeel van dit parcours naar de toekomst, door het projecteren van onze inzet voor duurzaamheid.
DOELSTELLINGEN VAN HET PROJECT

Ons eerste Duurzaamheidsplan is ontstaan met de wil om een hulpmiddel te zijn voor het communiceren, op een eenvoudige manier en voor al onze belanghebbenden, van de strategie die we van plan zijn te volgen om bij te dragen aan het welzijn van deze generatie en van de generatie in de komende tien jaar.

Ontwikkelen van een strategisch plan met een lange termijn horizon betekent in de eerste plaats het streven naar de ontwikkeling van toekomstscenario’s. Om dit te doen was het belangrijk om een begrip te hebben van de belangrijkste demografische, economische klimaat- en milieutrends op wereldwijd niveau, en om de thema’s waarop wij onze inspanningen en hun impactgebieden richten vast te stellen.

Daarom hebben we onszelf tot doel gesteld om de actiepunten te bepalen die kunnen inspelen op de huidige uitdagingen en anticiperen op toekomstige behoeften, door middel van deelname aan de ontwikkeling van de sector en de regio’s waar we op dit moment aanwezig zijn. De studie van uitmuntende praktijken in de olie- en voedingsindustrie heeft de implementatie van duurzame oplossingen mogelijk gemaakt, gebaseerd op het model van de beste internationale voorbeelden.
De wens om gedeelde waarde te creëren is de rode draad die onze diverse ambities bindt: de gegenereerde economische waarde moet niet alleen het bedrijf ten goede komen, maar ook de belanghebbenden en het gebied waarin zij actief is.

De doelstellingen en acties die in het plan zijn opgesteld zijn het resultaat van een met alle zakelijke richtingen gedeeld parcours. Het bouwproces heeft de betrokkenheid van de voornaamste belanghebbenden gezien, die daadwerkelijk hebben geholpen met het opstellen van de Horizon 2030 over milieukwesties, gezonde voeding, gezondheid en voedingsonderwijs.

Het plan maakt een reis langs tien jaar voor het bevorderen van en bouwen aan een meer duurzame, juiste en bewuste toekomst. De inzet tekent zich af langs drie MACROGEBIEDEN van interventie, dat een parcours in de richting van duurzaamheid opspoort, dat begint vanaf het veld en reikt tot aan de tafel:

We zullen doorgaan en de inzet in de strijd tegen de klimaatverandering en de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen versterken, te beginnen vanuit het veld. Technologie wordt een waardevolle bondgenoot, niet alleen om de technieken van transformatie te verfijnen, maar ook om het energieverbruik te verminderen, met daardoor een meer verantwoord gebruik van water en bodem. 100% van de olijfbomen beplant met geïntegreerde of biologische teelt in ecosystemen geschikt voor olie en druppelsgewijs geïrrigeerd 1.000.000 nieuw geplante bomen en verder 50.000 ton in beslag genomen CO2: dit zijn de doelen die we onszelf stellen voor een landbouwmodel in harmonie met de omgeving en veilig, in staat om de waarde van biodiversiteit geheel te behouden.

De kwaliteit van de extra vergine olijfolie, de traditie van de productie en de zorg in alle stadia vertegenwoordigen het grote erfgoed waaraan we continu zijn toegewijd om te verdedigen en te promoten.

Hiervoor willen we 100% van onze Italiaanse producten certificeren onder de merknaam Consorzio Extravergine di Qualità, de traceerbaarheid laten toenemen door blockchain technologie en een meer lichtgewicht verpakking gebruiken, die zorgt voor het gebruik van gerecyclede materialen en het ontwerp van een nieuwe duurzame fles.

Door te investeren in de de gezondheid en het welzijn van toekomstige generaties zijn we van plan om tien jaar ondersteuning te garanderen van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot nutraceutische en nutrigenomische eigenschappen van de extra vergine olijfolie, door te streven naar experimentele en wetenschappelijke projecten, ook in samenwerking met de Fondazione Umberto Veronesi.

We zullen verder voedingsonderwijs voor 1 miljoen kinderen ondersteunen, behorend tot 14 000 scholen, en met het oog op het bevorderen van een gezonde levensstijl zorgen we voor steun aan een aantal grote sportevenementen, met het doel om elk jaar 200.000 mensen te ontmoeten.

Bij Monini kijken we naar de toekomst met vertrouwen en competentie, met de belofte om trouw te blijven aan onze filosofie: niets weggooien in de natuur en het land, met een inzet om de consument altijd een product te bieden van superieure kwaliteit, goed voor de gezondheid en met een unieke smaak, niet alleen in Italië, maar ook in de rest van de wereld. Om de extra vergine olijfolie ERFGOED VOOR ONS ALLEN te maken.