ONZE CERTIFICERINGEN

We houden alles onder controle, om de kwaliteit van onze producten te garanderen.

Het gebruik van een gecertificeerd kwaliteitssysteem betekent vaststelling van normen die in acht moeten worden genomen op basis van vrijwillige internationale normen, waarin we slagen om deze te verkrijgen, dankzij de zorgvuldige aandacht voor elk detail van de productieketen: management, inkoop, productie- en commercieel proces, personeel, klantenservice, logistiek en controles die in alle stadia worden uitgevoerd, inclusief analytische testen die door

ons interne laboratorium nauwkeurig en snel worden uitgevoerd.
Deze aandacht is cruciaal voor de productie van gezonde, topkwaliteit levensmiddelen, en het wordt geformaliseerd in een kwaliteitssysteem dat is samengesteld uit een handleiding, procedures en bijhouden van een register van modules die beschikbaar worden gesteld aan de certificerende instantie, die de conformiteit van het bedrijf en alle klanten checkt in de controlefase.

VESTIGING

 

TYPE EN NIVEAU VAN CERTIFICERING

CERTIF. INSTANTIE

1e AFGIFTE

Produktie-eenheid

ORTHODOX UNION: Kosher Certificering

1992

Productie-eenheid,
oliepers

BGA: Productie en verpakking BGA Umbrië

1998

Productie-eenheid,
oliepers en agrarisch
bedrijf

ISO 9001:2008: norm voor het beheer van de kwaliteitssystemen

1999

Productie-eenheid,
oliepers

BIO: Productie en verpakking van biologische producten

2001

Produktie-eenheid

British Retail Consortium: hygiënische-gezondheidsveiligheid van levensmiddelen met huismerk

2004

Produktie-eenheid

International Food Standard: hygiënische en gezonde veiligheid van levensmiddelen met huismerk

2006

Productie-eenheid,
oliepers en agrarisch
bedrijf

UNI 10854 :1999: Zelfregulering systeemontwerp en realisatie op basis van de HACCP-methode

2007

Productie-eenheid,
oliepers en agrarisch
bedrijf

OHSAS 18001:2007: certificering van de beheersystemen voor Gezondheid en Veiligheid

2009

Produktie-eenheid

ISO 22000:2008: Beheersystemen voor de voedselveiligheid

2010

Produktie-eenheid

EPD: Monini Extra Vergine Olijfolie “Classico”, “GranFruttato”, “Poggiolo”, “Delicato” – Milieuproductverklaring

2012

Produktie-eenheid

HALAL

2013

GECERTIFICEERDE KWALITEIT

Een simpele filosofie die ten grondslag ligt aan ons milieubeleid: ontneem niet aan de natuur en de lokale omgeving, twee onmisbare kwaliteitselementen voor grondstoffen.

Dit geloof heeft ervoor gezorgd dat we als een van de eerste grootschalige bedrijven in Italië het Certificering Milieuproductverklaring EPD® (Environmental Product Declaration) hebben verkregen. Een investering, ontworpen om de waarden die onze traditie van olieproductie groot hebben gemaakt en die we nu op een verantwoorde manier veiligstellen voor toekomstige generaties levend te houden.

We hebben verscheidene belangrijke stappen gezet ter bescherming van het milieu, variërend van het installeren van een fotovoltaïsch systeem in de fabriek, het kopen van energie uit gecertificeerde hernieuwbare energiebronnen en het invoeren van verpakkingen van gerecycled glas.

Vandaag de dag zijn we een hypermodern technologiebedrijf wat betreft gebouwen en kwaliteitstesten, in staat tot vernieuwing van traditie door middel van een verantwoord managementmodel wat betreft ecologische, sociale en ethische voorwaarden.

Opgericht in Zweden maar nu wereldwijd, wordt de Environmental Product Declaration (EPD) – Milieuproductverklaring, geregeld door ISO 14040:06 internationale normen, afgegeven door de Zweedse Raad voor Milieubeheer die het International EPD®-systeem beheert.

De meeste van onze beste extra vergine olijfolie – GranFruttato, Classico, Delicato, BIOS en D.O.P Umbria– hebben deze certificering verkregen na testen op milieuprestaties tijdens hun levenscyclus (Levenscyclusanalyse, LCA).

Voor het berekenen van de milieuprestaties beoordeelt het systeem productie, gebruikte meststoffen tijdens de olijventeelt, water extractiemethoden, de hoeveelheid water die is gebruikt voor irrigatie, subsidiair materiaal gebruikt tijdens de olijvenoogst, zoals de brandstof en elektriciteit die worden gebruikt in de fabriek en voor het vervoer van de olijven naar de pers. Het onderzoek naar verwerking, vervoer en verpakking van het product is evenzo streng.

De uiteindelijke berekeningen hebben betrekking op afval, variërend van residuen van het product tot alle verpakkingselementen, effect op de wereldwijde opwarming van de aarde en de ozonlaag en andere parameters. Voor elk van deze fasen wordt er een tabel van de milieueffecten voor de levenscyclus van het product samengesteld en gepubliceerd.

De certificeringsdocumenten die door onze oliën zijn verkregen kunnen worden geraadpleegd en gedownload van de website van het EPD.

DE VEILIGHEID VAN DE WERKNEMERS BOVEN ALLES

De noodzaak tot het leveren van betrouwbare producten, die kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant, maar overeenstemmen met de eisen voor preventie van verontreiniging en de bescherming van de gezondheid en veiligheid op het werk heeft ertoe geleid dat het bedrijf een Beleid voor de Omgeving en de Veiligheid en Gezondheid van de werknemers heeft ontwikkeld, in overeenstemming met de referentienormen voor het beheer en in volledige gelijkheid van opzet met die van het beleid voor “kwaliteitsbeheer”. Om deze intentieverklaring concreet te maken zijn er adequate juiste personele, instrumentale en economische middelen ter beschikking gesteld.

 

Het bedrijf heeft de processen geïdentificeerd en interacties, criteria en methoden vastgesteld voor de effectieve werking en controle, en zet zich in voor het toepassen en continu verbeteren van een geïntegreerd beheersysteem Kwaliteit,Veiligheid en Maatschappelijke Verantwoordelijkheid voor het Milieu, dat het nastreven van de doelstellingen, strategische adressen en genomen inspanningen bevordert.

U kunt het volledige document bekijken door hier te klikken.