DE VARIËTEITEN VAN OLIJVEN

Op zoek naar de cultivar van olie, tussen de landen van herkomst en culinaire toepassingen.

De term cultivar, teeltvariëteit, is afgeleid van de Engelse uitdrukking “cultivated variety” en heeft betrekking op de verschillende variëteiten in de geoogste olijven die, vaak worden geassocieerd met een specifiek geografisch gebied.

Er zijn vele cultivar in olie, elk met de eigen eigenschappen van kleur, smaak en opbrengst, die tezamen een gevoede nuance in eindtoepassingen bepalen.