HET PRODUCTIEPROCES

De natuur geeft ons olijven. Onze expertise geeft ons topkwaliteit olie.

SELECTEREN VAN DE OLIE

Door de verschillen in olijvencultivars (of variëteiten), productiegebieden, mate van rijpheid en gezondheid van het fruit worden er zeer verschillende soorten extra vergine olijfolie geproduceerd.

Extractietechnologie (olijfmolens), tijdskaders en opslagmethoden zijn ook allereerst van invloed op de olijven en vervolgens op de oliën.

Daarom is elke olie afzonderlijk uniek en het is de taak van Zefferino Monini om de beste oliën, elegant, levendig en onberispelijk in smaak te selecteren. Alleen degenen die een topmarkering krijgen gaan naar het laboratorium, voor de testen op kwaliteit en authenticiteit.

KWALITEITSTESTEN

We hebben 200 vierkante meter testlaboratorium, met een zodanig gevoelige geavanceerde apparatuur dat deze zelfs een enkele gram van verontreinigingen in een miljoen liter olie kan opsporen.
Jaarlijks voeren wij ongeveer 18.000 testen uit en bewaken we de producten in hun hele levenscyclus, door ongeveer 80.000 parameters te controleren.

1/4 CHEMISCH TESTEN

Met meer dan twintig verschillende chemische testen kunnen wij de kwaliteit van de olie en de zuiverheid van pesticiden, minerale oliën, milieuverontreinigingen en oplosmiddelen bewaken.

EEN SCHAT DIE BEHOUDEN MOET BLIJVEN
LEVERING EN OPSLAG VAN GRONDSTOFFEN

Er worden jaarlijks meer dan 1000 verschillende partijen olijfolie aan de fabriek geleverd en pas nadat de verschillende controles zijn afgerond wordt de olie in de opslagtanks gestort.

Oliën met verschillende sensorische eigenschappen en oorsprong worden apart opgeslagen.

Het is net voor het verpakken dat de verschillende oliën met hun verschillende aroma’s en smaken worden gecombineerd, volgens recepten of blends waarover door Zefferino Monini wordt beslist, voor het opnieuw recreëren van het sensorische profiel en de kwaliteitsnormen die voor elke extra vergine olijfolie zijn vastgesteld.

SCHUDDEN EN MENGEN

Omdat alle omzettingen of combinaties van oliën van de ene naar de andere tank worden geregistreerd, houdt een informaticasysteem de analytische waarden van elke olie in elke tank en waarden van updates bij.

De meer dan 500 blends die we elk jaar maken worden vervolgens opnieuw geanalyseerd, voorafgaand aan het verpakken, en al hun analytische waarden worden vergeleken met de gemiddelde theoretische waarden die door het IT-systeem worden geleverd.

Tijdens de verpakkingsfase worden er nog andere 1500 testen per jaar uitgevoerd, om er zeker van te zijn dat alle productiefasen, van mengen tot filteren, correct worden uitgevoerd.

MAGAZIJN EN OPSLAGTANKS

We hebben ongeveer 170 opslagtanks, allen van roestvrijstaal, met een capaciteit die varieert van 3 tot 210 ton, met verschillende toepassingen, al naar gelang het type olie.

De tanks zijn voorzien van een inert sering systeem met stikstofgas, dat voorkomt dat de olie in contact met zuurstof komt en daardoor goed blijft. Niveausensoren meten de hoeveelheid olie die aanwezig is in elke tank en de exacte beschikbare ruimte. Voor een aantal tanks die voor onze topproducten worden gebruikt wordt de temperatuur geregeld op 12-18°C.

Computers in de verschillende ruimten van de tankkamers en testlaboratoria controleren de hoeveelheid olie in elke tank en volgen de omzettingen van de ene naar de andere tank tijdens de mengfase, stap voor stap.

Eventuele omzettingen van de olie van de ene naar de andere tank worden geregistreerd en een IT-systeem, gekoppeld aan elke tank, registreert alle analytische parameters die bij het laboratorium voor elke tank afzonderlijk worden gedetecteerd.

GEGARANDEERDE VERSHEID

Onmiddellijk vóór verpakking worden alle Monini oliën gefilterd en geklaard.

Deze processen leiden op geen enkele manier tot wijziging van de voedingseigenschappen en de kwaliteit van de olie, maar verbeteren de instandhouding van het product aanzienlijk, door het wegnemen van vaste deeltjes en resterende vruchtwaterdruppels van de olie.

FILTERING

De oliën worden gefilterd met filterbladen, compleet met een laag algenbloem van diatomeeën op het oppervlak, een natuurlijke, volledig inerte stof, die wordt gebruikt voor het filteren van wijn, vruchtensappen en andere drankjes.

Nadat ze deze laag meeloliën zijn gepasseerd zijn ze gefilterd, d.w.z. vrij van druppels vruchtwater en olijvenfragmenten, die ze tezamen meer troebel laten lijken.

KLARING

Onmiddellijk na het filteren ondergaat de olie klaring. Dit wordt gedaan met een filter dat gebruik maakt van vellen cellulosepapier, eenvoudig absorberend papier van een paar millimeter dik.

Na het klaren is de olie doorschijnend en vrij van water, klaar voor het bottelen en in staat om het sensorische profiel en kostbare antioxiderende eigenschappen langere tijd intact te houden.

HET BOTTELEN

De Monini-fabriek in Spoleto heeft tien bottelingslijnen en elke dag wordt er gemiddeld 100.000 liter olie gebotteld, met pieken van bijna 280.000 liter, wanneer er drie werkshifts zijn.

1/6 CONTAINER CONTROLES

Schoon, gecontroleerd, beveiligd: zelfs als ze nieuw zijn, voordat ze worden gebruikt worden de flessen doorgeblazen met perslucht en vervolgens elektronisch gecontroleerd: de flessen die gebreken vertonen, zoals glas bubbels, scheuren en schilfers worden eruit gehaald.