W TROSCE O PRZYSZŁOŚĆ

Przyszłość zaczyna się każdego dnia. Od 100 lat.

DROGA DO ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Branża spożywcza staje dzisiaj wobec wyzwań coraz bardziej złożonych i wieloaspektowych. Zrównoważony rozwój dotyczy nie tylko wymiaru środowiska naturalnego, ale niesie ze sobą bardzo istotne konsekwencje społeczno-gospodarcze, tak od strony produkcji jak i konsumpcji. Niezdrowy styl życia i mniejsze gwarancje bezpieczeństwa żywności zagrażają zdrowiu i dobru człowieka i całych społeczeństw.

Przywiązanie do wysokiej jakości i szczególna uwaga poświęcona tematom ochrony i dbałości o nasze terytorium od zawsze nadają kierunek naszej działalności – jesteśmy bowiem firma rodzinną, z naturalnym powołaniem do zrównoważonego rozwoju.

 

Doświadczenie zgromadzone przez sto lat naszej historii staje się dzisiaj podstawowym narzędziem, aby w sposób strategiczny odpowiedzieć na te wyzwania, stawiając czoła skutkom kryzysu klimatycznego, kontynuując doskonałe osiągnięcia włoskiej produkcji i chroniąc społeczne aspekty naszej branży.
Wybory, jakich dokonywaliśmy przez te wszystkie lata, pozwoliły nam określić nowe ścieżki rozwoju, które zapewnią większą odporność na zmiany w branży rolnej poprzez wykorzystanie nowych technologii i w konsekwencji zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Plan działań do 2030 roku wpisuje się w tę drogę, osadzając w przyszłości nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.
CELE PROJEKTU

Nasz pierwszy Plan Zrównoważonego Rozwoju zrodził się z chęci stworzenia narzędzia do przystępnego przekazania wszystkim naszym partnerom informacji o strategii działań, jakie zamierzamy wdrożyć dla dobra tego pokolenia i kolejnych. Do przygotowania planu strategicznego o długofalowej perspektywie potrzeba przede wszystkim wyobraźni – musimy bowiem przewidzieć przyszłe scenariusze. Podstawowym zadaniem było tutaj zrozumienie głównych trendów demograficznych, gospodarczych, klimatycznych i środowiskowych w skali globalnej, a następnie wyodrębnienie tematów, na których się skupimy, i odpowiadających im stref oddziaływania.

Naszym celem było określenie kierunków działania tak, aby sprostać aktualnym wyzwaniom i przewidzieć przyszłe potrzeby, uczestnicząc w rozwoju naszej branży i terenów na których jesteśmy obecni. Analiza najlepszych praktyk w sektorze olejarskim i spożywczym pozwoliła nam wdrożyć rozwiązania w zakresie zrównoważonego rozwoju zainspirowane najlepszymi przykładami międzynarodowymi.
Pragnienie stworzenia wspólnej wartości jest zasadniczą nicią łączącą nasze liczne ambicje: generowana wartość finansowa musi przynosić korzyści nie tylko firmie, ale również innym zainteresowanym stronom oraz terenom, na których działalność jest prowadzona.
Cele i działania określone w Planie są owocem współpracy kadry menedżerskiej z wszystkich działów naszej firmy. W tworzenie Planu zaangażowali się nasi kluczowi partnerzy, którzy w bardzo konkretny sposób przyczynili się do zdefiniowania Horyzontu 2030 w zakresie takich tematów jak ochrona środowiska, zdrowa żywność, zdrowie i edukacja żywieniowa.

Nasz plan zakłada dziesięcioletnią marszrutę, podczas której będziemy propagować i budować przyszłość bardziej zrównoważoną, sprawiedliwą i świadomą. Zobowiązujemy się do działania w trzech makroobszarach wyznaczając tym samym drogę ku zrównoważonemu rozwojowi od miejsca upraw aż po stół:

Nasze zaangażowanie w walkę ze zmianami klimatycznymi i w ochronę zasobów naturalnych zwiększymy, zaczynając już od upraw. Technologia staje się cennym sprzymierzeńcem nie tylko w doskonaleniu technik przetwórstwa, ale także dla bardziej odpowiedzialnego wykorzystania wody i gleby. 100% gajów oliwnych uprawianych w kulturze rolnictwa zintegrowanego lub biologicznego w sprzyjających uprawom ekosystemach i nawadnianych metodą kropelkową, 1 milion posadzonych drzewek oliwnych i ponad 50 tysięcy ton wchłoniętego CO2: takie cele stawiamy przed sobą, by zrealizować bezpieczny model rolnictwa pozostający w harmonii ze środowiskiem i pozwalający zachować nienaruszoną bioróżnorodność.

Jakość oliwy extravergine z oliwek, tradycja jej wytwarzania i dbałość na wszystkich jego etapach to wielkie dziedzictwo, które niezmiennie chronimy i doskonalimy z dużym zaangażowaniem.
Dlatego naszym zamiarem jest certyfikacja 100% naszych produktów pochodzenia włoskiego poprzez Konsorcjum Oliwy Extravergine Wysokiej Jakości (CEQ – Consorzio Extravergine di Qualità), zwiększenie ich identyfikowalności przy użyciu technologii blockchain i stosowanie coraz lżejszych opakowań dzięki wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu i projektowi nowej butelki przyjaznej środowisku.

Mając na celu zdrowie i dobro przyszłych pokoleń, zamierzamy zapewnić przez następne dziesięć lat wsparcie finansowe dla badań naukowych nad właściwościami odżywczo-genetycznymi oliwy extravergine z oliwek, realizując projekty eksperymentalne i publikacje naukowe, miedzy innymi we współpracy z Fundacją Umberto Veronesi.
Będziemy ponadto wspierać edukację żywieniową 1 miliona dzieci i młodzieży z kilkunastu tysięcy szkół, a w celu promowania zdrowego stylu życia przewidzieliśmy wsparcie dla szeregu wielkich wydarzeń sportowych, które da nam możliwość dotarcia do dwustu tysięcy osób każdego roku.

W Monini patrzymy w przyszłość z ufnością, bogaci w wiedzę i doświadczenie, jesteśmy przekonani, że pozostaniemy wierni naszej filozofii, która brzmi: nie odbierać niczego naturze i naszemu terytorium, a konsumentom oferować zawsze produkt najwyższej jakości, dobry dla zdrowia i o niepowtarzalnym smaku, nie tylko we Włoszech, ale na całym świecie. Tak aby uczynić oliwę extravergine z oliwek DZIEDZICTWEM NAS WSZYSTKICH.