TECHNOLOGIA W PRZESZŁOŚCI

Istotne etapy rozwoju technologii przemysłu oliwnego od Starożytności do XX wieku.

MAŁE KROKI KU INNOWACJI

Od zamierzchłych czasów zastanawiano się nad sposobami wyciskania oliwek. Na początku miażdżono je po prostu w moździerzu z dodatkiem ciepłej wody, która ułatwiała oddzielanie się i wytrącanie oliwy. Później, wraz z nowymi wynalazkami, człowiek opracował nowe metody produkcji oliwy z oliwek.

ŻARNO I DŹWIGNIA

Pierwszym wielkim wynalazkiem w tłoczeniu oliwek było wprowadzenie ogromnego kamienia w kształcie walca, nazywanego dzisiaj kamieniem młyńskim, z drewnianą belką, obsługiwanego ręcznie lub przy użyciu zwierząt. Zastosowanie zasady dźwigni pozwoliło na zwiększenie wydajności.
Pasta z oliwek znajdująca się w płóciennych workach jest wyciskana przy użyciu wielkich kamieni, niczym w olbrzymim dziadku do orzechów.

PRASA

Z czasem pojawia się na horyzoncie nowy wynalazek: śruba Archimedesa. Z początku umieszczana na końcu dźwigni, później w prasie, jest w stanie uzyskać taki nacisk, jakiego nie osiągnąłby ręcznie człowiek.

PRASA HYDRAULICZNA

W 1830 roku, agronom francuski Pietro Ravanas zastosował w prasie zasadę naczyń połączonych Pascala. I tak, prasa hydrauliczna staje się najskuteczniejszą metodą ekstrakcji oliwy.

ODWIROWANIE

W latach 70. ubiegłego wieku upowszechnia się nowy system ekstrakcji: centryfuga. Po rozdrobnieniu oliwek, pastę umieszcza się w wielkiej poziomej wirówce, tzw. dekanterze, który oddziela oliwę od wytłoczyn i od wody wegetacyjnej.