NASZE CERTYFIKATY

Mamy pod kontrolą wszystko, aby zagwarantować jakość naszych produktów.

Przyjęcie certyfikowanego systemu zarządzania jakością oznacza określenie standardów, których należy przestrzegać na podstawie dobrowolnie przyjętych norm międzynarodowych, i które osiągamy poprzez uważne zarządzanie każdym elementem całego cyklu produkcyjnego: zaopatrzeniem, procesem produkcji i dystrybucji, personelem, obsługą klienta, logistyką, administracją i kontrolami realizowanymi na każdym etapie, łącznie z precyzyjnymi analizami laboratorium wewnętrznego.

Cały ten aparat dobrych praktyk, niezbędny do produkowania zdrowej i jakościowej żywności, sformalizowany jest w systemie zarządzania jakością, na który składa się podręcznik, procedury i formularze rejestracyjne udostępniane podmiotowi certyfikującemu, który sprawdził ich zgodność, a także naszym klientom w ramach audytu.

SITE

TYPE AND LEVEL OF CERTIFICATION

CERTIFYING AUTHORITY

YEAR OBTAINED

Production unit

ORTHODOX UNION: Kosher Certification

1992

Production unit and press

DOP: Production and packaging DOP Umbria

1998

Production unit, press and commercial farm

ISO 9001:2008: standard for quality management systems

1999

Production unit and press

BIO: Production and organic product packaging

2001

Production unit

British Retail Consortium: „health care safety” of private label agro-food products

2004

Production unit

International Food Standard: „health care safety” of private label agro-food products

2006

Production unit, press and commercial farm

UNI 10854 :1999: Design and implementation of the self-monitoring system based on HACCP

2007

Production unit, press and commercial farm

OHSAS 18001:2007: certification for Health and Safety management systems

2009

Production unit

ISO 22000:2008: Management systems for food safety

2010

Production unit

EPD: Monini Extra Virgin Olive Oil „Classico”, „GranFruttato”, „Poggiolo”, „Delicato” – Environmental Product Declaration

2012

Production unit

HALAL

2013

JAKOŚĆ CERTYFIKOWANA

U podstaw naszej polityki w zakresie środowiska leży prosta zasada: nie odbierać niczego naturze i ziemi, czyli dwóm podstawowym elementom stanowiącym o jakości surowca.

To przekonanie pozwoliło nam uzyskać, jako jednemu z pierwszych przedsiębiorstw we Włoszech, certyfikat Environmental Product Declaration (EPD®), będący inwestycją dla zachowania w czasie wartości, dzięki którym powstała wcześniej w naszej firmie ta wielka tradycja sztuki olejarskiej, którą teraz kultywujemy dla przyszłych pokoleń.

Wprowadziliśmy kilka istotnych zmian, by chronić środowisko – poczynając od zamontowania w zakładzie instalacji fotowoltaicznej, poprzez zakup energii elektrycznej z certyfikowanych źródeł odnawialnych, aż po przejście na opakowania ze szkła pochodzącego z recyklingu.

Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że znajdujemy się w czołówce przedsiębiorstw pod względem wyposażenia, technologii i kontroli jakości, jako firma zdolna do odnawiania tradycji poprzez odpowiedzialny model zarządzania w aspekcie ochrony środowiska, społecznym i etycznym.

CO TO JEST EPD?

Deklaracja środowiskowa produktu (EPD) powstała w Szwecji, ale upowszechniła się na całym świecie. Jej stosowanie reguluje międzynarodowa norma ISO 14040:06, a wydawana jest przez Szwedzką Radę ds. Ekologicznego Zarządzania, w której gestii jest Międzynarodowy System EPD®.

Większa część naszych najlepszych oliw extra vergine z oliwek – Gran Fruttato, Classico, Poggiolo, Delicato, BIOS i D.O.P Umbria – uzyskały ten certyfikat w wyniku oceny oddziaływania tych produktów na środowisko przez cały cykl ich życia (Life Cycle Assessement, czyli LCA).

W obliczu wpływu działalności człowieka na globalne ocieplenie i na przerzedzenie warstwy ozonowej, ocena końcowa uwzględnia także odpady – poczynając od pozostałości

By dokonać oceny oddziaływania na środowisko, system analizuje produkcję, nawozy użyte przy uprawie drzew oliwnych, sposoby poboru wody, ilość wody użytej do nawadniania, materiały pomocnicze wykorzystywane przy zbiorze oliwek, a także paliwa i energię elektryczną wykorzystywane w zakładzie i do transportu oliwek do tłoczni. Równie rygorystyczne jest badanie przetwórstwa, transportu i pakowania naszych produktów.

samego produktu, a kończąc na wszystkich elementach procesu pakowania – oraz inne parametry. Dla każdej z tych faz opracowano i opublikowano tabelę przedstawiającą oddziaływanie na środowisko związane z cyklem życia produktu.

Dokumenty dotyczące certyfikatów uzyskanych przez nasze oliwy można skonsultować i pobrać ze strony internetowej EPD.