POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Monini Polska sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informuję, iż:

1)   administratorem Państwa danych osobowych jest Monini Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-324), przy ulicy Marcelińska 90, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000318158, REGON 300967359, NIP 7811828736;

2)   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • zawarcia z Państwem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na administratorze w związku z zawarciem z Państwem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora tj.: ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, marketingu towarów Administratora, statystycznych i analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4)   odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 • firmy prowadzące obsługę kadrową i prawną Administratora,
 • podwykonawcy Administratora,
 • podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora,
 • kontrahenci Administratora;
 • podmioty z grupy kapitałowej, do której należy Administrator,
 • urzędy administracji publicznej.,

5)   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu:

 • upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych;
 • zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
 • upływu terminów związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa;
 • wniesienia sprzeciwu albo cofnięcia zgody w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych.

6)   posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy info@monini.pl;

7)   mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa;

 

8)   Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej), ani nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

9) Wszelkie zmiany wprowadzane przez Administratora do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane na stronie monini.pl. Zmiany będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość i wejdą w życie po zaakceptowaniu zmodyfikowanej polityki prywatności, o której zostaną Państwo zawiadomieni w drodze pojawiającego się okna. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.