MONINI 2030

100 år av historia, 10 år för att skapa en ny framtid.

VÄGEN TILL HÅLLBARHET

Idag står näringsvärlden inför allt mer komplexa och mångfacetterade utmaningar. Den hållbara utvecklingen handlar inte endast om miljödimensionen men har också en viktig socioekonomisk aspekt, både ur produktions- och konsumtionssynpunkt. Obalanserad livsstil och mindre garantier för livsmedelssäkerhet undergräver hälsan och välbefinnandet, individuellt och kollektivt.

Passionen för kvalitet och uppmärksamhet på skydd och vård av territoriet har alltid styrt vår verksamhet, ett familjeföretag med en naturlig kallelse för hållbarhet.

Erfarenheten som har samlats in under den hundraåriga historien blir idag ett grundläggande verktyg för att strategiskt svara på dessa utmaningar genom att hantera de miljömässiga konsekvenserna av klimatkrisen, stödja spetskompetensen inom italiensk produktion och skydda sektorns sociala värde.

Valen som har gjorts genom åren har låtit oss identifiera nya vägar som garanterar en större resiliens för förändringar i jordbrukssektorn, genom att utnyttja den potential som den tekniska utvecklingen erbjuder för att minska miljöpåverkan, och säkrare konsumtion.

Planen för 2030 är en del av denna väg genom att projicera vårt engagemang för hållbarhet till framtiden.
PROJEKTETS MÅL

Vår första hållbarhetsplan började med viljan att vara ett instrument för att kommunicera, på ett enkelt sätt och med alla våra interlokutörer, den strategi vi tänker anta för att bidra till välbefinnandet för denna generation och för de som kommer inom de närmaste tio åren.

Att utveckla en strategisk plan med ett långsiktigt perspektiv innebär framför allt ett försök att föreställa sig utvecklingen av framtida scenarier. För att göra detta, var det viktigt att förstå de huvudsakliga demografiska, ekonomiska, klimatmässiga och miljömässiga trenderna på global nivå och identifiera de frågor som vi kommer att fokusera vårt engagemang på och de relaterade områdena av påverkan.

Vi har därför satt upp målet att definiera riktlinjerna som kan svara på de aktuella utmaningarna och förutse framtida behov genom att delta i utvecklingen av sektorn och de regioner där vi är närvarande. Studien av de bästa metoderna inom olje- och livsmedelssektorn har gjort det möjligt att genomföra hållbarhetslösningar inspirerade av modellen för de bästa internationella exemplen.
Viljan att skapa delat värde är den röda tråden som sammanbinder våra olika ambitioner: det genererade ekonomiska värdet måste ge fördelar inte bara för företaget utan även för intressenterna och det territorium där företaget är verksamt.

De mål och åtgärder som definieras i planen är resultatet av en väg som är gemensam för företagets alla avdelningar. Framtagningen av planen involverade nyckelaktörer som konkret bidrog till att definiera perspektivet för 2030 vad gäller miljöfrågor, hälsosam kost, hälsa och näringslära.

Planen beskriver en tioårig resa för att främja och skapa en mer hållbar, rättvis och medveten framtid. Åtagandet är indelat i TRE MAKROOMRÅDEN av åtgärder som kommer att bana en väg för hållbarhet som börjar på fältet och slutar på matbordet.

Vi kommer att fortsätta och förstärka vårt åtagande för att bekämpa klimatförändringarna och skydda naturresurserna, med början på fältet. Tekniken blir en värdefull bundsförvant inte bara för att förbättra bearbetningsteknikerna men även för att minska konsumtionen, vilket möjliggör en mer ansvarsfull användning av vatten och mark. 100 % av olivlundarna som odlas med integrerat eller ekologiskt jordbruk i ekosystem med inriktning på olja och bevattnas droppe för droppe, 1 miljon nya planterade träd och en minskning på över 50 000 ton av CO2-utsläpp: dessa är våra mål för att skapa en säker jordbruksmodell i harmoni med miljön, som kan bevara hela värdet av biologisk mångfald.

Kvaliteten på extra jungfruolja, traditionen för dess produktion och omvårdnaden i alla dess faser representerar det stora arvet som vi ständigt strävar efter att försvara och förbättra.

Med anledning av detta har vi för avsikt att certifiera 100 % av våra produkter av italienskt ursprung med märket Consorzio Extravergine di Qualità, öka spårbarheten med hjälp av blockkedjeteknik och använda en lättare förpackning som inkluderar användning av återvunnet material och utformning av en ny hållbar flaska.

Genom att investera i hälsa och välbefinnande för de kommande generationerna, har vi för avsikt att garantera tio års stöd för vetenskaplig forskning om de nutraceutiska och nutrigenomiska egenskaperna hos extra jungfruolja samt genomföra experimentella projekt och vetenskapliga spridningsprojekt även i samarbete med Fondazione Umberto Veronesi.

Vi kommer även att stödja näringslära för 1 miljon barn som hör till 14 000 skolor, och för att främja en hälsosam livsstil planerar vi att stödja en serie stora sportevenemang med målet att träffa 200 000 personer varje år.

Här på Monini ser vi på framtiden med tillit och kompetens, med löftet att förbli trogen vår filosofi: inte förändra något i naturen och territoriet, med åtagandet att alltid erbjuda konsumenterna en överlägsen kvalitetsprodukt som är bra för hälsan och med en omisskännlig smak – inte bara i Italien utan också i resten av världen. För att göra extra jungfruolja till ett GEMENSAMT ARV.