URSPRUNG

Olivträdets ursprung går tillbaka till tidernas begynnelse och är kopplat till de civilisationer som blickar ut över Medelhavet.

FENICIERNA

Olivträdets geografiska ursprung finner vi i det område som löper från Sydkaukasien till iranska höglandet, och som sträcker sig längs medelhavskusten i Syrien och Palestina.
Därefter spreds olivodlingen även till Cypern och Kreta och hela vägen till Anatolien och Egypten. Slutligen nådde olivodlingen den grekiska halvön där den började spridas tack vare fenicierna, med start från 1600 f.Kr.

STORGREKLAND

Med den kolonisation av den italienska halvön, delar av den spanska kusten och Maghreb som de grekiska folken satte i verket under 800- och 700-talen f. Kr. (och som fått den latinska beteckningen Magna Graecia) började olivodlingen spridas till alla de länder som blickar ut över Medelhavet.