MODERNA TEKNIKER

Från tvättning av oliverna till utvinning av oljan: processen så som den ser ut idag.

Den traditionella utvinningsmetoden med pressning kan inte längre uppfylla de krav på kvalitet, hygien och säkerhet som ställs på modern oljeutvinning. Därför har det tagits fram en ny centrifugeringsmetod som är på väg att ersätta de traditionella anläggningarna.
Denna kortfattade jämförelse mellan de båda processerna är viktig för att få en förståelse för hur slutprodukten förändras.

METOD FÖR PRESSNING
KROSSNING

När de största kvistarna har tagits bort passerar oliverna direkt under kvarnen där två stora granithjul krossar och blandar dem till en olivmassa.

UTVINNING AV OLJA

Med hjälp av en doseringsmaskin läggs olivmassan på skivor av flätad nylon, så kallade pressmattor. Därefter förs pressmattorna in i en kraftfull hydraulpress som gör det möjligt att utvinna olja och pressvatten ur olivpressmassan.

CENTRIFUGERING

Medan man förr i tiden separerade oljan från pressvattnet genom dekantering, använder man numera en centrifug även på anläggningar med pressning.

CENTRIFUGERING
AVBLADNING OCH TVÄTTNING

Genom uppsugning rensas oliverna på kvistar och blad som annars hade medverkat till att ge oljan en oangenäm och bitter lukt. Därefter tvättas oliverna för att avlägsna jord och andra orenheter.

KROSSNING OCH PRESSNING

De rengjorda oliverna förs in i en kraftfull centrifug där de blir till en jämn massa.
Under den därpå följande fasen går oljepartiklarna samman till större droppar, och gör massan redo för nästa fas då oljan separeras.

CENTRIFUGERING

Massan förs in i en horisontell centrifug som separerar oljan från olivpressmassan och pressvattnet. Därefter förs den in i en andra centrifug där vattenhalten reduceras ytterligare, i syfte att säkerställa en bättre lagring av produkten.