HUR OLJAN SKA FÖRVARAS

Några tips för att bevara oljan och dess egenskaper i bästa skick.

ALLMÄNNA REGLER

Olja är föremål för vissa naturliga oxidationsprocesser som kan accelerera om den utsätts för ljus, värme eller luft. För att bevara oljan i bästa skick är det viktigt att känna till och följa några regler för god konservering.

FÖRORD: OLJANS FÄRG

Alla extra jungfruolivoljor kan uppvisa variationer vad gäller färgen. Spektrumet sträcker sig från en intensiv och skarp grön till en grön med gulaktiga toner, och vidare hela vägen till en intensiv gul färg med endast lättare gröna toner. De olika nyanserna beror på många faktorer, framför allt olivsort och mognadsgrad, men även typ av utvinningsanläggning och hur den används. Färgnyanserna är alltså aldrig en indikation på en god eller dålig kvalitet på oljan, förutom om oljan uppvisar rödaktiga toner. Sådana toner är tecken på att klorofyllet brutits ner och att det förekommer betakaroten. Det sker när en olja har utsatts för ljus och klorofyllets gröna färg har försvagats, vilket i sin tur förstärker den brunröda färgen hos de karotenoid-pigment som finns i oljan och vars färg i normala fall döljs av det gröna klorofyllet.

LJUS

Oavsett om ljuset är direkt eller indirekt skadar det oljans kemiska, fysiska och organoleptiska egenskaper.
Därför är det viktigt att oljan förvaras skyddad från

direkt solljus och från skarpa lampor. Ska oljan förvaras under längre perioder rekommenderas en mörk och sval plats. Lika skadligt kan det vara om oljan förvaras på fel sätt innan den saluförs, till exempel under avlastning eller förvaring på lager.

LUFT

Man måste komma ihåg att stänga locket på flaskan för att förhindra att kontakten med syre accelererar oljans oxidationsprocess.
Oljekaraffer ger utan tvekan en känsla av antik tradition, men de är samtidigt ett utmärkt verktyg för att förstöra även den allra bästa extra jungfruolivoljan.
Endast i undantagsfall är sådana karaffer försedda med lock, och därmed är den lilla mängd olja de innehåller utsatt för en avsevärd mängd syre.
Eftersom det handlar om en behållare som fylls på hela tiden så blir den oxiderade olja som finns kvar när vi fyller karaffen med ny färsk olja en utmärkt stubintråd för att starta oxidationsprocessen.
Sedan några år tillbaka är det förbjudet att använda oljekaraffer på restauranger och i alla andra lokaler som serverar mat.

VÄRME

Klumpar (som liknar mycket ljusa riskorn) är ett tecken på att oljan har förvarats vid låg temperatur och att den stelnat. Detta påverkar inte dess näringsinnehåll eller organoleptiska egenskaper, och så snart den förs till en varm miljö blir oljan flytande igen.
En för hög temperatur påverkar däremot kvaliteten: alla livsmedel påverkas negativt av en för hög rumstemperatur, och olivoljan är inget undantag.
Oljan bör därför förvaras vid en temperatur mellan 12° och 20-25°C.

 

OLJANS BÄST FÖRE-DATUM

För olja, liksom för alla andra livsmedel som är försedda med texten “bäst före”, är det angivna datumet en minsta förvaringstid som motsvarar den tid under vilken tillverkaren garanterar att produktens smak och kvalitet inte förändras, under förutsättning att den förvaras korrekt.
Även efter det tryckta datumet förblir produkten ”säker” för hälsan och kan säljas och användas normalt, men dess kvalitet kan naturligtvis vara lägre än den normala standarden.
Monini erbjuder alltid sina konsumenter en så färsk produkt som möjligt.