VÅRA CERTIFIKAT

Vi håller koll på allt för att säkerställa kvaliteten på våra produkter.

När man tillämpar ett certifierat kvalitetssäkringssystem fastställer man standarder som ska följas i enlighet med frivilliga internationella normer. Det lyckas vi med tack vare omsorg om varje detalj i tillverkningskedjan: ledning, inköp, tillverknings- och kommersialiseringsprocess, personal, kundservice, logistik och kontroller som genomförs i alla skeden, inklusive analytiska tester som genomförs snabbt och noggrant på vårt interna

laboratorium.
Denna apparat för god praxis är direkt avgörande för att kunna framställa hälsosamma livsmedel av högsta kvalitet. Vår praxis formaliseras i ett kvalitetssystem som utgörs av en manual samt procedurer och registreringsmoduler som görs tillgängliga för det certifieringsorgan som kontrollerar företagets överensstämmelse och samtliga kunder under granskningen.

PLATS

TYP OCH NIVÅ PÅ CERTIFIKATET

CERTIFIERINGSORGAN

1:A UTFÄRDANDET

Produktionsenhet

ORTHODOX UNION: Kosher-certifikat

1992

Produktionsenhet,
olivpress

DOP: Tillverkning och förpackning DOP Umbria

1998

Produktionsenhet,
olivpress och
jordbruksföretag
Produktionsenhet,
olivpress

ISO 9001:2008: standard för kvalitetsledningssystem

1999

Produktionsenhet,
olivpress

BIO: Tillverkning och förpackning av biologiska produkter

2001

Produktionsenhet

British Retail Consortium: hälsa och hygiensäkerhet för jordbruksbaserade livsmedel från privatägda varumärken

2004

Produktionsenhet

International Food Standard: hälsa och hygiensäkerhet för jordbruksbaserade livsmedel från privatägda varumärken

2006

Produktionsenhet,
olivpress och
jordbruksföretag

UNI 10854 :1999: Planering och framställning av system för självkontroll baserat på HACCP-metoden

2007

Produktionsenhet,
olivpress och
jordbruksföretag
Produktionsenhet

OHSAS 18001:2007: certifiering av ledningssystem för arbetsmiljö och hälsa

2009

Produktionsenhet

ISO 22000:2008: Ledningssystem för livsmedelssäkerhet

2010

Produktionsenhet

EPD: Monini Extra Jungfruolivolja “Classico”, “GranFruttato”, “Poggiolo”, “Delicato” – Miljövarudeklaration

2012

Produktionsenhet

HALAL

2013

CERTIFIERAD KVALITET

En enkel filosofi är grunden i vår miljöpolicy: stjäl inget från naturen eller det lokala närområdet, dessa två oumbärliga faktorer för råmaterialets kvalitet.
Denna övertygelse har gjort oss till ett av de första stora företagen i Italien som erhållit Miljövarudeklarationental (EPD®), en investering avsedd att bevara de värderingar som gjort vår tillverkningstradition så fantastisk, och som vi nu skyddar ansvarsfullt för framtida generationer.

Vi har vidtagit flera viktiga åtgärder för att skydda miljön; från att installera solcellssystem på anläggningen till att köpa energi från certifierade förnybara energikällor och införa förpackning i återvunnet glas.

Idag är vi ett framstående teknikföretag, både i fråga om våra byggnader och våra kvalitetstester – kapabla att förnya traditionen genom en ansvarsfull förvaltningsmodell i fråga om miljö, sociala relationer och etik.

VAD ÄR EPD?

Miljövarudeklarationen (EPD) inrättades i Sverige men används nu världen över och regleras av de internationella standarderna ISO 14040:06. Deklarationen utfärdas av det svenska miljöinstitutet som ansvarar för det internationella EPD®-systemet.

De flesta av våra extra jungfruolivoljor – GranFruttato, Classico, Delicato, BIOS och D.O.P Umbria – har erhållit denna certifiering efter en livscykelanalys av produktens miljöpåverkan (Life Cycle Assessment, LCA).

För att beräkna miljöpåverkan analyserar systemet tillverkningen, de gödningsmedel som används under olivodlingen, metoder för vattenextrahering, mängden vatten som används för bevattning, hjälpmaterial som används vid olivskörd, t.ex. bränsle och elektricitet som används på anläggningen och vid transport av oliverna till pressarna. Undersökningarna gällande produktens bearbetning, transport och förpackning är lika grundliga.

De slutliga beräkningarna omfattar avfallets (omfattar allt från produktrester till förpackningsdelar) påverkan på global uppvärmning och ozonlager och övriga parametrar. En tabell över miljöpåverkan under produktens livscykel har fyllts i och publicerats för varje separat fas.

Du kan visa och ladda ner våra oljors certifikat via EPD-webbsidan.

ARBETARNAS SÄKERHET FRAMFÖR ALLT

Ett behov att kunna leverera tillförlitliga produkter som uppfyller Kundernas förväntningar samtidigt som de är kompatibla med kraven på att förhindra miljöföroreningar och skydda hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, har lett till att Företaget valt att utveckla en Policy för Miljö och Säkerhet och Hälsa för de anställda. Policyn har tagits fram i enlighet med gällande referensstandarder och i full överensstämmelse med syftena i policyn för ”kvalitetsledning”, och för att konkretisera dessa syften har lämpliga mänskliga, instrumentella och ekonomiska resurser gjorts tillgängliga.

 

Företaget har identifierat processer och fastställt kriterier och metoder för en effektiv funktion och kontroll. Man arbetar kontinuerligt för att tillämpa och förbättra ett integrerat ledningssystem för Kvalitet, Miljö/Säkerhet och Socialt Ansvar, som främjar företagets strävan att nå sina fastställda mål och följa sina valda strategier och åtaganden.

Klicka här för att visa hela dokumentet.