TILLVERKNINGSPROCESSEN

Naturen ger oss oliver. Vår expertis ger oss olja av högsta kvalitet.

VÄLJA OLJA

Olika olivsorter (eller varianter), produktionsområden, mognadsgrad och frukternas skick ger extra jungfruolivoljor med väldigt varierande egenskaper.

Utvinningstekniken (olivpressar), tidsramar och lagringsmetoder påverkar också oliverna och därefter oljan.

Alltså är varje enskild olja unik, och Zefferino Moninis uppgift är att välja ut de bästa oljorna – de som är eleganta, friska och felfria i smaken. Endast de som får högsta betyg tar sig vidare till laboratoriet för kvalitets- och äkthetstester.

KVALITETSTESTER

Vi har ett 200 kvadratmeter stort testlabb fyllt med den senaste utrustningen som är så känslig att den kan känna av så lite som ett enda gram smittämne i en miljon liter olja.

Vi genomför cirka 18 000 tester om året och övervakar produkterna genom hela deras livscykel med hjälp av cirka 80 000 olika parametrar.

1/4 KEMISKA TESTER

Över tjugo olika kemiska tester ger oss möjlighet att övervaka oljans kvalitet och kontrollera att den är fri från bekämpningsmedel, mineraloljor, miljöföroreningar och lösningsmedel.i, solventi.

EN SKATT VÄRD ATT SKYDDA
LEVERANS OCH FÖRVARING AV RÅMATERIAL

Fler än 1000 olika partier olivolja levereras till anläggningen varje år, och det är först efter att de olika kontrollerna har genomförts som oljan hälls i förvaringstankarna.

Oljor med olika sensoriska egenskaper och ursprung lagras separat.

Det är först strax innan förpackning som de olika oljorna med skilda dofter och smaker kombineras, i enlighet med recept eller blandningar som Zefferino Monini beslutar om, i syfte att skapa den specifika sensoriska profil och de kvalitetsstandarder som fastställts för varje extra jungfruolivolja.

FÖRFLYTTA OCH BLANDA

Eftersom alla kombinationer och överföringar av olja från en tank till en annan registreras, håller ett IT-system koll på de analytiska värdena för varje olja i varje tank, och uppdaterar sedan värdena.

De över 500 blandningar vi framställer varje år analyseras sedan ytterligare en gång innan förpackning, och alla de analytiska värdena jämförs med genomsnittliga teoretiska värden som IT-systemet tillhandahåller.

Under förpackningsfasen genomförs ytterligare 1500 tester per år för att säkerställa att samtliga produktionsfaser, från blandning till filtrering, genomförs korrekt.

LAGER OCH FÖRVARINGSTANKAR

Vi har cirka 170 förvaringstankar av rostfritt stål vars kapacitet varierar mellan 3 och 210 ton, med olika användningsområden beroende på typ av olja.

För en förbättrad lagring är tankarna försedda med ett inerteringssystem med kvävgas som förhindrar att oljan kommer i kontakt med syre. Nivåsensorer mäter mängden olja i varje tank och exakt tillgängligt utrymme. En del av de tankar som används till våra

bästa produkter är temperaturreglerade till 12-18°C.

Datorer i tankrummens och testlaboratoriernas olika utrymmen övervakar mängden olja i varje tank och följer överföring från en tank till en annan under blandningsfasen, steg för steg.

Alla oljeöverföringar från en tank till en annan registreras, och ett IT-system som är kopplat till varje enskild tank registrerar alla de analytiska parametrar som avkänns i laboratoriet för varje enskild tank.

GARANTERAT FÄRSKA

Direkt innan förpackning filtreras och renas alla oljor från MONINI.

Dessa processer påverkar inte oljans näringsinnehåll eller kvalitet, men förbättrar lagringen av produkten avsevärt genom att fasta partiklar och kvarstående växtvattendroppar elimineras från oljan.

FILTRERING

Oljorna filtreras med filterdukar som försetts med ett lager algmjöl på ytan – ett naturligt och helt inert ämne som används för att filtrera vin, fruktjuice och andra drycker. När oljan passerat genom mjöllagret är den filtrerad, dvs. fri från växtvattendroppar och olivfragment som tillsammans gör att oljan ser grumlig ut.

RENING

Direkt efter filtrering genomgår oljan en reningsprocedur. Det sker med hjälp av ett filter med pappersark av cellulosa, ett enkelt par millimeter tjockt absorberande papper.
Efter reningen är oljan genomskinlig och fri från vatten. Den är nu redo för buteljering och kan bevara sin sensoriska profil och värdefulla antioxiderande egenskaper under längre tid.

BUTELJERINGSFASERNA

Moninis anläggning i Spoleto har tio buteljeringslinjer, och varje dag buteljeras i genomsnitt 100 000 liter olja, med toppar på upp till 280 000 liter när arbetet sker i treskift.

1/6 KONTROLL AV BEHÅLLARNA

Rena, kontrollerade, skyddade: även om de är nya blir flaskorna blåsta med tryckluft och elektroniskt inspekterade innan de används. Alla flaskor som visar eventuella defekter som glasbubblor, sprickor eller flisor kasseras.