VÅR FILOSOFI

Kvalitet - syftet med vårt arbete sedan tre generationer tillbaka.

Vårt kall

Vårt mål är att dela med oss av vår kärlek för extra jungfruolivolja genom att ta fram produkter med överlägsen kvalitet och vår omisskännliga och oförändrade smak, allt grundat på vår övertygelse att endast goda ting blir kvar och sticker ut.
Hemligheten med den höga kvaliteten på våra extra jungfruolivoljor är just deras smak. Det är därför Zefferino Monini och hans betrodda team dagligen provsmakar oljorna och väljer ut goda och färska oljor med unik smak, tester som genomförs utöver de som sker i laboratoriet.

VÅR ORGANISATIONSMODELL

Företaget Monini anstränger sig för att tillämpa strikt professionella principer för tillförlitlighet och äkthet.
Etik är av avgörande betydelse för vår affärspraxis. Ett bevis på detta är den etiska kod vi tagit fram som ett verktyg för god företagspraxis, avsedd att sprida våra värderingar och de uppförandekoder som utgör själva stommen i vårt arbete.