Alessandro Cristiano
KVALITET BORTOM GRÄNSERNA
LÄS MER

Alessandro ingår i Moninis team av experter. Här berättar han om hur han upplever att extra jungfruolivolja uppfattas världen över och om sin övertygelse att man aldrig ska ta något för givet inom ettområde som är så viktigt som mat, varken i Italien eller utomlands.

UTMANINGEN LIGGER I ATT ÖVERFÖRA DEN EXTRA JUNGFRUOLIVOLJANS VÄRDE TILL FJÄRRAN LÄNDER

Alla som jobbar med att exportera exklusiva, men samtidigt vardagliga produkter som t.ex. extra jungfruolivolja,arbetar mitt mellan två världar: å ena sidan finns det inom landet en medvetenhet om produktens välkända överlägsenhet, och å andra sidan måste man skapa en efterfrågan för något ’nytt’ i helt andra sammanhang. Här kan du se hur vi valt att anta utmaningen.

FOLK MÅSTE UTBILDAS I ATT KÄNNA IGEN KVALITET

Först och främst måste man fastställa i vilka länder man konsumerar mest extra jungfruolivolja, och därefter arbeta fram partnerskap på dessa marknader. En fråga dyker dock upp: Hur vet man när en produkt håller hög kvalitet?

DE MÄRKLIGASTE HISTORIERNA UTOMLANDS

Den som reser får vara med om mycket, och Alessandro delar gladeligen med sig av sina äventyr. Han berättar gärna om vad han ser som hemligheten med att få till goda samarbeten på olika marknader.

Nicoletta Artegiani och Gianluca Lupi
ARBETE PÅ FRONTLINJEN
Patrizia De Palo
EN NY UTMANING VARJE DAG
Sandro Collaretti och Enrico Calandri
ETT DELAT ANSVAR