Fabio Chiappini
EN SKATT ATT DELA MED SIG AV
LÄS MER

Fabio Chiappini leder arbetet på olivpressen Frantoio del Poggiolo.

Redan som barn var Fabio fascinerad av den olivpress hans olivoljetillverkande farföräldrar ägde och visade tidigt intresse för denna dyrbara naturens frukt.

KNOW-HOW FRÄMJAR KVALITET.

Vissa olivbondar väljer att följa den så kallade ”traditionen”, som i vissa fall visar sig vara inget annat än dåliga vanor.

Det finns inget område som är ett bättre ursprung än ett annat. God olja kan tillverkas var som helst, så länge man följer Moninis sju gyllene regler.

EXTRA JUNGFRUOLIVOLJA IDAG ÄR MYCKET BÄTTRE ÄN DEN VAR FÖR TJUGO ÅR SEDAN.

Moninis investeringar i forskning, innovation och teknik – i kombination med den största omsorg om varje steg i produktionsprocessen – är hemligheten bakom en extra jungfruolivolja av högsta kvalitet.
Så lite som en sked god olja kan förhöja en maträtt, och på samma sätt kan olja av dålig kvalitet förstöra vilken mat som helst. Fabio försöker föra vidare sin kunskap till konsumenter, återförsäljare och restaurangägare.

MED DELAKTIGHET KOMMER MEDVETENHET OCH PASSION.

Utöver kurserna för vuxna får Fabio ofta frågan om han kan ta emot barn som besöker företaget på skolutflykter.

Han erinrar sig sin egen barndom i farföräldrarnas olivpress och har därför förmågan att kombinera nytta med nöje; till exempel genom att berätta om den extra jungfruolivoljans tre fiender: ljus, syre och värme.

OLIVOLJA ÄR NÅGOT UTÖVER DET NORMALA FÖR MIG, DET ÄR EN PASSION.

Fabio hade träffat Monini redan i mitten av 1990-talet och var glad när han 2003 blev en del av detta familjeägda företag. Idag övervakar han alla jordbruksfaser från beskärning till gödsling, markvård och skörd, för att inte nämna de guidade besök och provsmakningskurser han ansvarar för både i Italien och utomlands. På tal om det berättar han om en rolig händelse som inträffade när några utländska turister var på besök.

Roberto Marzioni och Lorenzo Lunetti
OMSORG OCH OMVÅRDNAD VARJE DAG
Michele Labarile
ETT LIV I SKUGGAN AV OLIVLUNDARNA
Patrizia Venturini och Silvia Ponti
ÄNDRA ALDRIG PÅ ETT VINNANDE TEAM!