LEXIKON FÖR OLJA

För att förstå en ny värld måste man ta sig an de språkliga hindren. Oljans språk är inget undantag från denna regel: lär dig ett nytt ord en gång och kom ihåg det för evigt!

Sensorisk analys

En undersökning av en oljas organoleptiska egenskaper som sker med hjälp av sinnena, framför allt synen, lukten och smaken.

Aromatiserad (olja)

Extra jungfruolivolja som berikats med örter och kryddor för att ge den en viss doft. I våra produkter aromatiserar vi den extra jungfruoljan med typska medelhavsdofter.

Blend

En blandning av oljor som utvunnits ur olika olivsorter och som erhållits genom att man medvetet blandat extra jungfruoljor av hög kvalitet, för att få en slutprodukt med balanserad smak och arom.

Sort

Olivsort med unika organoleptiska egenskaper som har förmåga att ge oljan speciella smaksensationer.

D.O.P.

Denominazione di Origine Protetta, det vill säga Skyddad ursprungsbeteckning, är ett juridiskt skydd som Europeiska Unionen tillerkänner produkter vars egenskaper och kvalitet beror uteslutande på var de tillverkas.

En produkt med D.O.P.-märkning måste tillverkas och förädlas inom ett avgränsat geografiskt område för att säkerställa en unik interaktion mellan klimatrelaterade och mänskliga faktorer.

IGP

Beteckningen Indicazione Geografica Protetta, det vill säga Skyddad geografisk beteckning, är en ursprungsmärkning som Europeiska Unionen tillerkänner jordbruks- och livsmedelsprodukter för vilka även en ensam bestämd kvalitet, deras rykte eller en annan egenskap beror på geografiskt ursprung och vars tillverkning, förädling eller bearbetning sker inom ett fastställt geografiskt område.

Utvinning

Den process genom vilken olivoljan utvinns ur oliverna. För extra jungfruolivolja sker detta uteslutande genom mekaniska processer, under villkor som inte medför några förändringar av oljan.

Extra jungfrulig (olja)

All olja som utvunnits ur olivfrukten uteslutande genom mekaniska eller andra fysiska processer, under villkor som inte medför några förändringar hos oljan och som inte utsatts för någon behandling utöver rengöring, dekantering, centrifugering och filtrering.

Extra jungfruolivolja har en halt av fria fettsyror på maximalt 0,8% och uppfyller även andra villkor som kommissionen förutsätter för denna kategori, i enlighet med artikel 75, par.  2, i EU-förordning 1308/2013.

Olivoljekvarn

Den anläggning där oliverna krossas för att oljan ska kunna utvinnas. Kan vara med kontinuerlig cykel eller diskontinuerlig, även kallad traditionell, cykel. I ett system med kontinuerlig cykel förutsätts endast en produktionscykel, tack vare en anordning som separerar olivpressmassan från pressvattnet och musten. I system med diskontinuerlig cykel använder man istället granitkvarnar för själva krossningen, samlar upp massan ur pressmattorna och går slutligen vidare till mekanisk pressning.

Denna metod blir allt ovanligare, eftersom man numera föredrar tekniker med högre kvalitet och avkastning, och med en avsevärt högre hygien.

Pressning

Bearbetningsfasen efter krossning. Här blandas den erhållna massan igen för att bryta den emulsion som uppstått mellan vatten och olja.

Bomolja

Olivolja med en halt av fria fettsyror på över 2% per 100 gram. Ej avsedd för livsmedelsbruk om den inte genomgår en industriell förädlings- eller omdestilleringsprocess.

Kvarn

Maskin som används för att krossa oliverna. Består av allt från ett och upp till fyra hjul.

MONOCULTIVAR

Olja som framställts på enbart en olivsort.

Olivolja

En blandning av raffinerade olivoljor och jungfruoljor eller extra jungfruoljor, med en halt av fria fettsyror på maximalt 1 %. På grund av dess egenskaper rekommenderas denna typ av olja för stekning, som ett fullgott alternativ till växtfröoljor.

Olivrestprodukter (olja av)

En blandning av olja som utvinns ur pressmassan med hjälp av lösningsmedel, varpå den omdestilleras. Slutligen tillsätts en minimal mängd jungfruolja.

Strippning

En teknik som används vid oljeprovning och som utgörs av förmågan att smaka av oljan genom att andas in luft i munnen. Provsmakaren pressar ihop tänderna och försöker skapa en form av förångare inne i munnen, som ska få oljans lukt- och smaksensationer att framträda.

Raffinerad eller omdestillerad (olja)

olja med en halt av fria fettsyror på maximalt 0,3 %, som erhållits av oljor med hög syrahalt eller med grava organoleptiska defekter (bomoljor) och som genomgått en industriell förädlingsprocess där syrahalten reduceras och de oxiderade ämnena och de organoleptiska defekterna avlägsnas.

Den raffinerade eller omdestillerade oljan är i princip luktfri och saknar välgörande ämnen som polyfenoler, trots att sammansättningen fettsyror är densamma som för jungfruoljor. Får endast saluföras i lös vikt.

Olivträd

Städsegrönt träd med ursprung i länderna runt Medelhavet. Olivträdet kan bli till hundra år gammalt och har en cylinderformad stam med hårt och tungt trä och konisk trädkrona.

 

SMAKLEXIKON
FÖRTJÄNSTER

Bitter

Typisk intensiv smak hos oljor som utvunnits ur gröna oliver.

Robust

Taktil känsla av täthet, typisk för oljor av hög kvalitet.

Färg från grön till gul

Baserat på geografiskt ursprung, utvinningsmetod eller frukternas mognadsgrad kan ena eller andra nyansen väga över, utan att detta säger något om kvaliteten på oljan.

Gräsaktig

En speciell ton i fruktiga oljor som påminner om nyklippt gräs.

Blommig

Angenäm förnimmelse som påminner om den genomträngande doften av blommor.

Fruktig

Förnimmelsen av en frisk och färsk oliv.

Träaktig

En förnimmelse som påminner om lukten av undervegetation. Vanligast i oljor från Umbrien.

Mandel

Typisk eftersmak från sött till bittert som påminner om mandelfrukten.

Grön tomat

Doft som påminner om ett grönsaksland och som oftast  påträffas i oljor från Sicilien.

Stingande

En pikant eftersmak, särskilt intensiv i oljor som är rika på antioxidanter.

DEFEKTER

Fenol

Karakteristisk doft som är vanligt förekommande i lågkvalitativa oljor från den spanska regionen Andalusien. Associeras ofta med ”kattkiss”.

Vinliknande

Doft som kan förnimmas i oljor som utvunnits ur felaktigt konserverade oliver vars sockerarter har jäst och bildat alkohol eller vinäger.

Mögel

Påminner om lukten av möglat bröd. Kan upplevas i oljor som utvunnits av oliver som krossats i en varm och fuktig miljö.

Härsken

Doft som är typisk för fett som blivit dåligt, som t.ex. skinka som gulnat.

Rödaktiga toner

Förekommer i oljor som förvarats på fel sätt, framför allt oljor som utsatts för direkt solljus.

Unken

Doft som förekommer i oljor som utvunnits ur jästa oliver, påminner något om ost.

Jord

Denna ton förekommer i oljor som utvunnits ur oliver som skördats från marken och påminner om hur luften luktar direkt efter ett regn.

Smord

En taktil förnimmelse av eftersmak, typisk för oljor som klibbar fast i gommen.